Service Menu

Шоома Даржай. Делегей улузунуң тоолдары

Допчузу:
Ажыл кылбас кижи чем чивес. Болгар тоол
Чараа-чечен. Швед тоол
Дьюла Ийеш. Душтук
Аңдара даараан ак-көк тон. Белорус тоол
Мактаныкчы күскелер. Тибет тоол
Арзылаң болгаш күске. Египет тоол
Пар болгаш кургаткан персик. Көрей тоол
Бичии дузалакчы болгаш лаа колдузу. Хорват тоол
Аяннажылга. Орус тоол
Эң эки белек. Узбек тоол
Вишняларның боттары-ла аасче кирип кээрин манавас. Молдав тоол
Хараачыгай. Дунган тоол
Кижи болгаш ыт. Ненец тоол
Үш угбашкы. Татар тоол
От. Латин-америк тоол
Ядыы оол болгаш Дилгижек. Македон тоол
Уруг хаанны канчап кажарлапканыл? Черногор улустуң толу
Суг лилиязы. Индий тоол
Дириг суг. Тофаларның тоолу
Оол далганы дээш соңгу чүктүң хадынга канчаар чоруп турганыл? Норвег тоол
Үш алышкы база чараш кыс. Грек тоол
Уруглар дээрже хүннү канчап октапканыл? Бушмен тоол
Онза ыяш. Мексикан тоол
Төвүт улустуң тоолдары. Даш арзылаң.Тоолай болгаш арзылаң
Бора–хөкпеш болгаш Хаан-херети куш
Сарбашкын болгаш элезин
Чазый лама
Чэнсель азы «чырык угаанныг»
Эр сорук
Норсон болгаш ооң өңнүтери
Тывынгыр Эренчин
Өршээлдиг тоолай
Койгуннуң эрни чүге чирик болганыл?